• dauser
 • anythingatall
 • Rekrut-K
 • sehinex
 • blaxkseoul
 • insanedreamer
 • zoopa
 • elenakim39982
 • zielone-banany
 • muskaan
 • yunyunyunnie
 • Rybka
 • unni
 • bloodywrists
 • koreanizm
 • myu
 • zicherka
 • szydera
 • guyver
 • Kotoko
 • write-url-here
 • wonderlustqueen
 • spacepanda
 • HanJiMun
 • godsriseoneast
 • Shini
 • anaeyo
 • nebthat
 • aonorinjin
 • Hinarii
 • theartofsuicide
 • wariactwo
 • teletubisie
 • choppedheidi
 • juditto
 • eredvareth
 • let-yourself-go
 • jok
 • sawanna
 • pompompom
 • lululemony
 • pil-yeonseong
 • xiumin
 • purpleJolene
 • coupdetat
 • theworldofmei
 • mawrr
 • cygan
 • lovespoon
 • Nollie
 • MoHo
 • veghtibor
 • fuckblack
 • nekomimi
 • LVNARIE
 • taniazupadladwojga
 • tellmeyourwish
 • serda
 • TheTonightShow
 • Lexofighting
 • whitneyxo
 • badmedicine
 • nafidrenalina
 • sonozakidesu
 • aktris
 • liji
 • LejdiWioletta
 • strangerthankindness
 • ParkRennah
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaayame ayame
Reposted fromFlau Flau viaMezame Mezame
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaMezame Mezame
2707 81a5 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viaaonorinjin aonorinjin
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaequilil equilil
8368 76b5 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaayame ayame
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaMezame Mezame
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
2716 37b1
Reposted fromerial erial viacolagatji colagatji
Horrible bicycle accident
Reposted fromtgs tgs
5108 5cd2
Reposted frommrcake47 mrcake47
5161 3da9
Reposted fromevaaristo evaaristo
Reposted fromshakeme shakeme

socialistmodernism:

“Hochhaus Pirnaischer Platz”, 14-storey Housing building “P 27”,
Dresden, Germany,
built between 1964-66.
architect: Herbert Löschau, Hans Kriesche and Gerhard Landgraf.
urban planner: Peter Sniegon
interior design: Heinz Zimmermann
© BACU @_BA_CU #_BA_CU
Reposted frompennarsson pennarsson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl